Bardzo ilustrowana historia II wojny światowej

Siostrzana pozycja „Bardzo ilustrowanej historii Ziemi”, ciekawie przedstawiająca II wojnę światową jako kontynuację poprzedniego, nierozstrzygniętego do końca światowego konfliktu zbrojnego. Na zlecenie wydawcy nie tylko przetłumaczyliśmy tekst, lecz także dodaliśmy fragmenty rozbudowujące wątek Polski oraz dotyczące walk Polaków na frontach świata. Wykonaliśmy też redakcję, korektę i skład.