Młodzi przyrodnicy. Domy zwierząt

Wiele zwierząt potrzebuje schronienia, aby spokojnie dochować się potomstwa. Niektóre, zwłaszcza ptaki, zakładają w tym celu gniazda, i to niekiedy bardzo wymyślne, na przykład zadaszone lub w kształcie ciepłego kapcia. Dzięcioły drążą dziuple, które w następnych latach zajmują inni lokatorzy. Pod ziemią roi się od nor i korytarzy – one też są czyimiś domami. Okazałe budowle tworzą bobry, niektóre mrówki i… borsuki (pod ziemią). W tej książce zobaczymy je wszystkie, nawet gniazda wiewiórek. W naturze są tak dobrze ukryte, że zwykle niewidoczne.