Pasja smaku

Nazwisko Autora tej albumowej książki kucharskiej mówi samo za siebie. Na zlecenie Wydawcy wykonaliśmy tłumaczenie, redakcję, korektę i skład.