Pomagamy dziecku w nauce czytania i pisania

Na zlecenie Wydawcy wykonaliśmy tłumaczenie, redakcję, korektę i skład oraz zaprosiliśmy do współpracy panią konsultant, która pomogła spolszczyć dzieło, czyli dostosować zawarte w nim porady do specyfiki języka polskiego.