Romeo i Julia

Klasyka w spisie lektur obowiązkowych. Wydawca zlecił nam skład.