Skoro tak dobrze jest rozmawiać, to czemu tak trudno?

Ian Marsh przedstawia czytelnikowi owoce swoich doświadczeń mediacyjnych oraz wnioski płynące z szerokiego zestawu naukowych lektur. Na zawarte w tytule pytanie odpowiada wyczerpująco w typowym dla siebie erudycyjnym stylu. Czy czytelnik zechce skorzystać z wiedzy Autora, poćwiczyć w domu, przygotować się do trudnej rozmowy i zachowywać się podczas niej zgodnie z zaleceniami – to zależy wyłącznie od czytelnika. Na zlecenie Wydawcy przetłumaczyliśmy dzieło, wykonaliśmy redakcję, skład i korektę oraz przygotowaliśmy książkę do druku.