Zwierzęta. Tropy i ślady

Wspaniałe, bogato ilustrowane dzieło dla młodych przyrodników. Na zlecenie Wydawcy przetłumaczyliśmy je, zaprosiliśmy do współpracy konsultanta naukowego, wykonaliśmy redakcję, skład i korektę. Pełno tu nie tylko odcisków stóp, lecz także szczegółowych informacji i pięknych zdjęć. Skład wymagał gimnastyki i ścisłej współpracy łamacza z adiustatorką. A czym się różnią tropy od śladów? No cóż, śladami są również odchody, pióra, wylinki, wypluwki…